Team Building Phú Quốc - Các hoạt động Team builiding do PTA Travel tổ chức rất phong phú, bao gồm các hoạt động dã ngoại, các chuyến du lịch lên núi xuống biển ngắn ngày hay dài ngày tại Phú Quốc.